www.smejkalove.cz
Agentura Brouček - Hustopeče a okolí

Jmenuji se Monika Smejkalová
a nabízím vám své profesionální služby v oblasti péče o dítě:


Mám zkoušky z profesní kvalifikace:


 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)
  tj. Živnostenské oprávnění: Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • a další živnostenská oprávnění související s péči o dítě
 • více jak 15 let praxe práce s dětmi
 • jsem členkou České asociace chův


Jsem odborně vzdělaná v oblasti:


 • poskytování první pomoci, péče o běžně nemocné dítě
 • dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • vedení dítěte k hygienickým návykům
 • uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
 • řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • dodržování etických principů při práci chůvy